Tonga

Retour    Sommaire

1 TG1.jpg (11124 octets) TG 1 : Nuku'Alofa
Date : 20 juin 1995
Coupe du Monde
 
2 TG2.jpg (13102 octets) TG 2 : Nuku'Alofa
Date : 24 mars 1997
75e anniversaire de la Fédération Tongienne
 
3 TG3.jpg (7139 octets) TG 3 : Nuku'Alofa
Date : 27 juillet 2002
1er jour (jeux du commonwealth)
 
4 TG4.jpg (5430 octets) TG 4 : Nuku'Alofa
Date : 27 juillet 2002
1er jour (jeux du commonwealth) (Tonga)
 
5